Letri0909090909
  • Cờ úp: Số trận: 1501, Thắng: 802, Thua: 698, Điểm: 1632
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Letri0909090909