VD123
 • Cờ tướng: Số trận: 2494, Thắng: 1670, Thua: 783, Điểm: 1806
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của VD123

 • Cờ tướng - 1/6/2024
  VD123 1786 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/6/2024
  VD123 1786 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/6/2024
  VD123 1786 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/6/2024
  VD123 1786 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/6/2024
  VD123 1772 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/6/2024
  VD123 1772 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/6/2024
  VD123 1788 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 31/5/2024
  loi1 1694 -15
  vs
  VD123 1749 +15
 • Cờ tướng - 31/5/2024
  VD123 1734 +15
  vs
  loi1 1709 -15