VD123
 • Cờ tướng: Số trận: 2026, Thắng: 1351, Thua: 641, Điểm: 1659
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của VD123

 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  VD123 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  VD123 1671 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  VD123 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  VD123 1671 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  VD123 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  VD123 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  VD123 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  VD123 1671 0
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  VD123 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  VD123 1671 0
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  VD123 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  VD123 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  VD123 1635 0