TanDuc
 • Cờ tướng: Số trận: 6787, Thắng: 3724, Thua: 2915, Điểm: 1821
 • Cờ úp: Số trận: 226, Thắng: 80, Thua: 146, Điểm: 1485

Các trận gần đây của TanDuc

 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  TanDuc 1821 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  TanDuc 1821 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  TanDuc 1821 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  TanDuc 1821 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  TanDuc 1821 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  TanDuc 1808 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  TanDuc 1808 0
  vs
  Anonymous 0 0