vnpapaco
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 11703, Thắng: 5342, Thua: 6353, Điểm: 1444

Các trận gần đây của vnpapaco