vnpapaco
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 10313, Thắng: 4650, Thua: 5659, Điểm: 1353

Các trận gần đây của vnpapaco