xuanhoa1991
  • Cờ tướng: Số trận: 360, Thắng: 204, Thua: 147, Điểm: 1911
  • Cờ úp: Số trận: 2602, Thắng: 1368, Thua: 1230, Điểm: 1817

Các trận gần đây của xuanhoa1991

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    xuanhoa1991 1849 0
    vs
    Anonymous 0 0