xuanhoa1991
 • Cờ tướng: Số trận: 328, Thắng: 184, Thua: 137, Điểm: 1843
 • Cờ úp: Số trận: 2179, Thắng: 1119, Thua: 1056, Điểm: 1782

Các trận gần đây của xuanhoa1991

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  xuanhoa1991 1887 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  xuanhoa1991 1883 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  xuanhoa1991 1883 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  xuanhoa1991 1883 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  xuanhoa1991 1883 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  xuanhoa1991 1883 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  xuanhoa1991 1883 0
  vs
  Anonymous 0 0