ychime
  • Cờ tướng: Số trận: 566, Thắng: 401, Thua: 154, Điểm: 1680
  • Cờ úp: Số trận: 9824, Thắng: 5605, Thua: 4209, Điểm: 1520

Các trận gần đây của ychime

  • Cờ úp - 3 ngày trước
    ychime 1585 0
    vs
    Anonymous 0 0