135792468
  • Cờ tướng: Số trận: 326, Thắng: 158, Thua: 152, Điểm: 1667
  • Cờ úp: Số trận: 16730, Thắng: 7276, Thua: 9407, Điểm: 1591

Các trận gần đây của 135792468