0997800424
 • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 3, Thua: 5, Điểm: 1373
 • Cờ úp: Số trận: 23769, Thắng: 11613, Thua: 12152, Điểm: 1376

Các trận gần đây của 0997800424

 • Cờ úp - 2 giờ trước
  0997800424 1377 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 giờ trước
  0997800424 1365 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  0997800424 1380 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  0997800424 1484 0
  vs
  Anonymous 0 0