0997800424
 • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 3, Thua: 5, Điểm: 1373
 • Cờ úp: Số trận: 22636, Thắng: 11055, Thua: 11577, Điểm: 1553

Các trận gần đây của 0997800424

 • Cờ úp - 9 giờ trước
  0997800424 1553 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  0997800424 1540 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  0997800424 1540 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  0997800424 1554 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  0997800424 1543 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  0997800424 1543 0
  vs
  Anonymous 0 0