23682368
  • Cờ tướng: Số trận: 138, Thắng: 30, Thua: 107, Điểm: 1186
  • Cờ úp: Số trận: 6068, Thắng: 2592, Thua: 3470, Điểm: 1382

Các trận gần đây của 23682368