246tapchoi123
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1386
  • Cờ úp: Số trận: 4065, Thắng: 2451, Thua: 1607, Điểm: 1643

Các trận gần đây của 246tapchoi123