246tapchoi123
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1386
  • Cờ úp: Số trận: 4350, Thắng: 2621, Thua: 1722, Điểm: 1674

Các trận gần đây của 246tapchoi123