246tapchoi123
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1386
  • Cờ úp: Số trận: 3342, Thắng: 2038, Thua: 1297, Điểm: 1802

Các trận gần đây của 246tapchoi123