cuongavi
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 2784, Thắng: 1573, Thua: 1209, Điểm: 1604

Các trận gần đây của cuongavi