Chess00

Các trận gần đây của Chess00
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Chess00 1467 -14
  vs
  Stay 1519 +14
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Stay 1539 -20
  vs
  Chess00 1447 +20