Tuongot

Các trận gần đây của Tuongot
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  Tuongot 1673 +16
  vs
  Magis 1675 -16
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Magis 1693 -18
  vs
  Tuongot 1655 +18
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Tuongot 1671 -16
  vs
  Magis 1677 +16
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Magis 1695 -18
  vs
  Tuongot 1653 +18
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Tuongot 1668 -15
  vs
  Magis 1680 +15
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Magis 1663 +17
  vs
  Tuongot 1685 -17