gg_104387721125291360334
  • Cờ tướng: Số trận: 98, Thắng: 55, Thua: 35, Điểm: 1681
  • Cờ úp: Số trận: 4243, Thắng: 2359, Thua: 1873, Điểm: 2170

Các trận gần đây của gg_104387721125291360334