gg_104387721125291360334
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 7, Thua: 4, Điểm: 1435
  • Cờ úp: Số trận: 862, Thắng: 490, Thua: 371, Điểm: 1605

Các trận gần đây của gg_104387721125291360334