duyvu2603
  • Cờ tướng: Số trận: 680, Thắng: 246, Thua: 429, Điểm: 1629
  • Cờ úp: Số trận: 8262, Thắng: 3425, Thua: 4811, Điểm: 2028

Các trận gần đây của duyvu2603