Anhvy
 • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1400
 • Cờ úp: Số trận: 26869, Thắng: 11717, Thua: 15129, Điểm: 1364

Các trận gần đây của Anhvy

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anhvy 1385 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Anhvy 1385 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anhvy 1385 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anhvy 1449 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anhvy 1449 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anhvy 1429 +20
  vs
  vanly 1515 -20