BeBanhbao
  • Cờ úp: Số trận: 575, Thắng: 288, Thua: 286, Điểm: 1710
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của BeBanhbao