Bicute
  • Cờ tướng: Số trận: 999, Thắng: 455, Thua: 532, Điểm: 1363
  • Cờ úp: Số trận: 759, Thắng: 312, Thua: 447, Điểm: 1167

Các trận gần đây của Bicute

  • Cờ úp - 3 ngày trước
    caco 1372 +9
    vs
    Bicute 1213 -9