Binhlop2
  • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 3, Thua: 10, Điểm: 1361
  • Cờ úp: Số trận: 5589, Thắng: 2789, Thua: 2783, Điểm: 1509

Các trận gần đây của Binhlop2