caothudl
 • Cờ úp: Số trận: 1307, Thắng: 815, Thua: 489, Điểm: 1715
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của caothudl

 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  caothudl 1714 0
 • Cờ úp - hôm qua
  caothudl 1714 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  caothudl 1714 0
 • Cờ úp - hôm qua
  caothudl 1714 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1718 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1718 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1725 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1725 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  caothudl 1739 0
  vs
  Anonymous 0 0