caothudl
 • Cờ úp: Số trận: 2606, Thắng: 1632, Thua: 969, Điểm: 1932
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của caothudl

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  caothudl 1932 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1932 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  caothudl 1932 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1932 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1932 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1932 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  caothudl 1932 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1932 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  caothudl 1932 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1932 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1922 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1922 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1922 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  caothudl 1922 0
  vs
  Anonymous 0 0