Emgaitapchoi
  • Cờ tướng: Số trận: 30, Thắng: 26, Thua: 4, Điểm: 1724
  • Cờ úp: Số trận: 1004, Thắng: 457, Thua: 547, Điểm: 1490

Các trận gần đây của Emgaitapchoi