linhgamo
 • Cờ úp: Số trận: 3124, Thắng: 1613, Thua: 1507, Điểm: 1347
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của linhgamo

 • Cờ úp - 1 giờ trước
  linhgamo 1352 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  linhgamo 1352 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  linhgamo 1352 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  linhgamo 1424 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  linhgamo 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  linhgamo 1424 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  linhgamo 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  linhgamo 1485 0
  vs
  Anonymous 0 0