coquat112233
  • Cờ tướng: Số trận: 2421, Thắng: 1020, Thua: 1285, Điểm: 1678
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của coquat112233