quochung1966
  • Cờ tướng: Số trận: 1951, Thắng: 969, Thua: 858, Điểm: 1622
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của quochung1966