cu002

Các trận gần đây của cu002
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  cu002 1672 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  cu002 1672 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  cu002 1672 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  cu002 1672 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  cu002 1745 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  cu002 1735 +10
  vs
  Vaileu 1606 -10
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Vaileu 1617 -11
  vs
  cu002 1724 +11
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  cu002 1712 +12
  vs
  Vaileu 1629 -12