Dainhan2223
  • Cờ tướng: Số trận: 38, Thắng: 22, Thua: 16, Điểm: 1529
  • Cờ úp: Số trận: 83, Thắng: 20, Thua: 63, Điểm: 1115

Các trận gần đây của Dainhan2223

  • Cờ tướng - 21/8/2023
    Dainhan2223 1548 0
    vs
    Anonymous 0 0