echxanh77
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1368
  • Cờ úp: Số trận: 1096, Thắng: 537, Thua: 559, Điểm: 1318

Các trận gần đây của echxanh77