fb_909046843356988
  • Cờ tướng: Số trận: 501, Thắng: 285, Thua: 202, Điểm: 1512
  • Cờ úp: Số trận: 3435, Thắng: 1762, Thua: 1667, Điểm: 1615

Các trận gần đây của fb_909046843356988