gg_102914981131586897675
  • Cờ tướng: Số trận: 487, Thắng: 302, Thua: 180, Điểm: 1711
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102914981131586897675