gg_109319286845481100280
  • Cờ tướng: Số trận: 1520, Thắng: 731, Thua: 789, Điểm: 1285
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_109319286845481100280