gg_112978081072810560761
  • Cờ tướng: Số trận: 246, Thắng: 130, Thua: 113, Điểm: 1538
  • Cờ úp: Số trận: 49, Thắng: 20, Thua: 29, Điểm: 1296

Các trận gần đây của gg_112978081072810560761