gg_114486474464290338807
  • Cờ tướng: Số trận: 60, Thắng: 37, Thua: 21, Điểm: 1624
  • Cờ úp: Số trận: 330, Thắng: 155, Thua: 175, Điểm: 1557

Các trận gần đây của gg_114486474464290338807