Chutuochd
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 2, Thua: 4, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 4519, Thắng: 2029, Thua: 2489, Điểm: 1349

Các trận gần đây của Chutuochd

  • Cờ úp - 5 giờ trước
    Chutuochd 1330 0
    vs
    Anonymous 0 0