gg_114614011555795598375
  • Cờ tướng: Số trận: 68, Thắng: 31, Thua: 37, Điểm: 1334
  • Cờ úp: Số trận: 4255, Thắng: 2331, Thua: 1922, Điểm: 1580

Các trận gần đây của gg_114614011555795598375