gg_114614011555795598375
  • Cờ tướng: Số trận: 52, Thắng: 24, Thua: 28, Điểm: 1334
  • Cờ úp: Số trận: 2533, Thắng: 1364, Thua: 1167, Điểm: 1542

Các trận gần đây của gg_114614011555795598375