gg_115729833643516161843
  • Cờ úp: Số trận: 1534, Thắng: 864, Thua: 668, Điểm: 1470
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_115729833643516161843