Harry1508
 • Cờ tướng: Số trận: 5101, Thắng: 3271, Thua: 1782, Điểm: 1625
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Harry1508

 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Harry1508 1615 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Harry1508 1602 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Harry1508 1606 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Harry1508 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Harry1508 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Harry1508 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Harry1508 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Harry1508 1595 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Harry1508 1595 0