dehht

Các trận gần đây của dehht
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  dehht 1522 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  nhantran 1449 -13
  vs
  dehht 1509 +13
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  dehht 1530 -21
  vs
  nhantran 1428 +21
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  dehht 1530 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  dehht 1521 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  dehht 1521 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  mazda 1409 -12
  vs
  dehht 1509 +12
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dehht 1496 +13
  vs
  mazda 1422 -13
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dehht 1496 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  manh59 1569 +13
  vs
  dehht 1509 -13
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dehht 1524 -15
  vs
  manh59 1554 +15
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  manh59 1573 -19
  vs
  dehht 1505 +19
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dehht 1519 -14
  vs
  manh59 1559 +14
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  dehht 1540 -21
  vs
  wakaeuro 1418 +21