hunglech18
  • Cờ tướng: Số trận: 74, Thắng: 30, Thua: 41, Điểm: 1394
  • Cờ úp: Số trận: 7845, Thắng: 4294, Thua: 3535, Điểm: 1651

Các trận gần đây của hunglech18