Huyan
 • Cờ tướng: Số trận: 160, Thắng: 53, Thua: 107, Điểm: 1372
 • Cờ úp: Số trận: 5622, Thắng: 2242, Thua: 3380, Điểm: 1396

Các trận gần đây của Huyan

 • Cờ úp - 1 tuần trước
  vanly 1454 +13
  vs
  Huyan 1402 -13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Huyan 1415 -13
  vs
  vanly 1441 +13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  vanly 1460 -19
  vs
  Huyan 1396 +19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Huyan 1410 -14
  vs
  vanly 1446 +14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Kvan 1464 +13
  vs
  Huyan 1396 -13
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Avuong 1479 -19
  vs
  Huyan 1402 +19