Huyhung2024
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 1, Thua: 4, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 585, Thắng: 388, Thua: 195, Điểm: 1703

Các trận gần đây của Huyhung2024