vohieulam
  • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 4, Thua: 4, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 412, Thắng: 272, Thua: 138, Điểm: 1799

Các trận gần đây của vohieulam

  • Cờ tướng - 5 giờ trước
    vohieulam 1403 0
    vs
    Anonymous 0 0