lamnguyenhp1
  • Cờ tướng: Số trận: 170, Thắng: 103, Thua: 56, Điểm: 1573
  • Cờ úp: Số trận: 13481, Thắng: 7977, Thua: 5434, Điểm: 1739

Các trận gần đây của lamnguyenhp1