LKkoi714
  • Cờ úp: Số trận: 709, Thắng: 377, Thua: 329, Điểm: 1854
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của LKkoi714

  • Cờ úp - 6 ngày trước
    LKkoi714 1752 0
    vs
    Anonymous 0 0