Luong1982
 • Cờ tướng: Số trận: 2670, Thắng: 1317, Thua: 1275, Điểm: 1572
 • Cờ úp: Số trận: 166, Thắng: 71, Thua: 95, Điểm: 1374

Các trận gần đây của Luong1982

 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  Luong1982 1573 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 16 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Luong1982 1586 0
 • Cờ tướng - 16 giờ trước
  Luong1982 1586 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Luong1982 1591 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  Luong1982 1591 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Luong1982 1591 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  Luong1982 1591 0
  vs
  Anonymous 0 0