Minghua
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1363
  • Cờ úp: Số trận: 11746, Thắng: 2903, Thua: 8812, Điểm: 1135

Các trận gần đây của Minghua

  • Cờ úp - 10/12/2022
    Minghua 1155 0
    vs
    Anonymous 0 0