NamMoADiDaPhat
  • Cờ tướng: Số trận: 31, Thắng: 23, Thua: 8, Điểm: 1632
  • Cờ úp: Số trận: 654, Thắng: 426, Thua: 227, Điểm: 1908

Các trận gần đây của NamMoADiDaPhat