Ncmdct2024
  • Cờ tướng: Số trận: 144, Thắng: 83, Thua: 58, Điểm: 1692
  • Cờ úp: Số trận: 612, Thắng: 328, Thua: 283, Điểm: 1965

Các trận gần đây của Ncmdct2024

  • Cờ úp - hôm qua
    Ncmdct2024 1940 0
    vs
    Anonymous 0 0