thichco012
  • Cờ úp: Số trận: 5713, Thắng: 2919, Thua: 2787, Điểm: 1719
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thichco012