ndtdbp
 • Cờ tướng: Số trận: 25, Thắng: 16, Thua: 9, Điểm: 1466
 • Cờ úp: Số trận: 662, Thắng: 314, Thua: 348, Điểm: 1412

Các trận gần đây của ndtdbp

 • Cờ úp - 18 giờ trước
  ndtdbp 1365 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  ndtdbp 1334 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  ndtdbp 1334 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  ndtdbp 1382 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  ndtdbp 1382 0
  vs
  Anonymous 0 0